Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội năm 2017

03:29 14/04/2017
Thông tin cập nhật về Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2017 (Tổ chức vào ngày 27/4/2017 tại Hà Nam)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2 năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2 năm 2016

06:51 22/08/2016
 Số liệu đã kiểm toán
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2016

01:25 22/07/2016
 Số liệu đã được kiểm toán
Thông tin cập nhật về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội

Thông tin cập nhật về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội

03:42 12/04/2016
Cập nhật toàn bộ thông tin về Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016:
Báo cáo SXKD tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tờ trình phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 /Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ...
Thông báo chi trả cổ tức năm 2015

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015

01:23 09/06/2016
Thông báo về thời gian, địa điểm, tỷ lệ thực hiện trả cổ tức năm 2015 
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin