Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông

Giải trình báo cáo tài chính Quí 2 năm 2020 theo khoản 4 điều 11 thông tư 155/2015 TT-BTC


1. Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ Quí 2 năm 2020

2. Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 2 năm 2020
Các bài viết khác
Bình luận
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin