Mail
banner
Trang chủ Tin tức & sự kiện
Tin tức & sự kiện

Tin tức & sự kiện


Thông báo

Thông báo

05:31 08/09/2017
Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội, tên giao dịch quốc tế HANOSIMEX xin thông báo:

Quyết định của SGD chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Quyết định của SGD chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

03:04 14/04/2018
của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội tại SGD Chứng khoán Hà Nội
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

03:09 14/04/2018
của Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội trên thị trường UpCoM tại SGD chứng khoán Hà Nội
Thông báo tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu (8/2017)

Thông báo tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu (8/2017)

09:36 03/08/2017
  Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội cần tuyển gấp 03 nhân viên xuất nhập khẩu / quản lý đơn hàng
 Trang:    1  2 
Tin tức & sự kiện
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Ms. Phan Hoai Thu
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin