Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quyết định của Tổng công ty Dêt May Miền Bắc (VNC) về việc cử người đại diện vốn của VNC tại Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội (HANOSIMEX)

 
 

 
 


 
 
Các bài viết khác
Bình luận
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Ms. Phan Hoai Thu
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin