Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018


Tải file và xem Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội (tại đây)
 
Các bài viết khác
Bình luận
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin