Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông  Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015

01:23 09/06/2016
Thông báo về thời gian, địa điểm, tỷ lệ thực hiện trả cổ tức năm 2015 

Thông báo thanh toán cổ tức năm 2014

08:06 30/06/2015
 Ngày 30/6/2015
 Trang:    1  2 
Quan hệ cổ đông
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Ms. Phan Hoai Thu
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin