Mail
banner
Trang chủ Giới thiệu  Chứng chỉ đạt được

Chứng chỉ đạt được

 

- Chứng chỉ ISO 9001-2008

- Chứng chỉ về trách nhiệm xã hội WRAP

- Chứng chỉ GAP

- Chứng chỉ Mondetta

- Chứng chỉ GSV 

- Nguyên tác phù hợp toàn cầu của tập đoàn VF


Giới thiệu
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin