Mail
banner
Trang chủ   Năm 2013

Năm 2013

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2013

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2013

09:45 09/01/2015
 Toàn bộ chương trình đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Dệt May  Hà Nội năm 2013
Quan hệ cổ đông
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Ms. Phan Hoai Thu
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin