Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2016

01:25 22/07/2016
 Số liệu đã được kiểm toán
Thông tin cập nhật về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội

Thông tin cập nhật về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội

03:42 12/04/2016
Cập nhật toàn bộ thông tin về Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016:
Báo cáo SXKD tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tờ trình phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 /Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ...

Quyết định của Hội đồng quản trị

V/v Thay đổi các thành trong Ban quan hệ cổ đông 
(Ngày 15/07/2015)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ & Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ & Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015

09:03 09/09/2015

(số liệu đã được kiểm toán)
 Trang:    1  2  3  4  5 
Quan hệ cổ đông
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Ms. Phan Hoai Thu
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin