Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông tin cập nhật về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội

Thông tin cập nhật về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội

03:42 12/04/2016
Cập nhật toàn bộ thông tin về Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016:
Báo cáo SXKD tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tờ trình phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 /Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ...

Quyết định của Hội đồng quản trị

V/v Thay đổi các thành trong Ban quan hệ cổ đông 
(Ngày 15/07/2015)
Toàn bộ thông tin Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2015

Toàn bộ thông tin Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2015

08:38 07/04/2015
Toàn bộ thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo thanh toán cổ tức năm 2014

08:06 30/06/2015
 Ngày 30/6/2015
THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

02:44 09/04/2015
Toàn bộ thông tin dành cho các cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Hà Đông được đăng tải trên trang chủ của Tổng Công ty
Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2014

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2014

08:49 09/01/2015
Toàn bộ chương trình đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội năm 2014

Tờ trình của HĐQT Công ty CP Dệt Hà Đông - Hanosimex

Tờ trình của HĐQT Công ty CP Dệt Hà Đông - Hanosimex

14:49 15/12/2014
Tờ trình của HĐQT Công ty CP Dệt Hà Đông - Hanosimex về việc thay đổi, bổ sung nhân sự tham gia BKS Công ty và phương án chuyển trụ sở Công ty. 
 Trang:    1  2  3  4 
Quan hệ cổ đông
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Ms. Phan Hoai Thu
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin